Produkter

Lukk ×

Personvernregler

Vi ser på sikkerheten til våre kunders data som avgjørende. Alle personopplysninger du gir oss, og som du kan identifiseres ut fra, lagres sikkert og konfidensielt, og behandles i samsvar med gjeldende lovgivning og denne personvernerklæringen, som angir hvilke personopplysninger vi samler inn om deg når du samhandler med oss ​​og hvordan vi bruker dataene dine.

Vi iverksetter tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte mot uautorisert eller ulovlig behandling av dine personopplysninger, inkludert kryptering av informasjonen din til gjeldende industristandarder.

Hvor vi har gitt deg (eller der du har valgt) et passord som gir deg tilgang til visse deler av nettsiden vår, er du ansvarlig for å holde dette passordet konfidensielt. Vi ber deg om ikke å dele dette passordet med noen.

Derfor trenger du bare å gå ett sted for å finne ut alt du trenger å vite om hvordan konsernet samler inn og behandler personopplysningene dine. Denne policyen dekker vår nettside (Webtronic.no) og all korrespondanse du har med konsernet i forhold til vårt detaljhandelstilbud.

Enhver endring vi gjør av denne policyen vil bli reflektert på denne siden og varslet til deg via e-post, der det er relevant.

Hvem vi er

Som angitt i våre vilkår og betingelser, drives denne nettsiden av Webtronic. Webtronic er behandlingsansvarlig for informasjon som samles inn når du surfer på denne nettsiden og appen, og når du kjøper produktene våre. Hvis du har spørsmål angående denne personvernerklæringen eller vår bruk av personopplysninger, kan du skrive til oss på adressen ovenfor.

Informasjon vi kan ha om deg

Når du registrerer deg for å bruke nettsiden vår, kjøper et produkt, søker på en jobb, kontakter oss eller deltar i en konkurranse eller kampanje drevet av konsernet, vil personopplysninger du oppgir – slik som navn, fødselsdato, kontaktinformasjon (inkludert kontoer på sosiale medier), login- og betalingsinformasjon – bli samlet inn.

Når du surfer på nettsiden eller appen vår, enten du er registrert eller ikke, kjøper et produkt, registrerer deg for å motta e-postene våre eller sender en jobbsøknad, vil vi og våre partner-annonsenettverk, annonsører og annonseringstilknyttede selskaper (tredjepartsannonsører), samle inn brukerinformasjon – som din lokasjon, språk, antatt kjønn, IP-adresse, når du besøkte nettsiden eller appen vår, hvordan du kom til nettsiden eller appen vår, hvor du videre besøker etter nettsiden eller appen vår, hvilke sider du besøkte, hvor lang tid du bruker på individuelle sider på nettsiden eller appen vår, eventuelle produkter du har kjøpt, og nettleseren (der det er aktuelt) og enheten du brukte for å få tilgang til nettsiden vår.

Du erkjenner at du ikke protesterer mot at vi og tredjeparter identifisert nedenfor, inkludert våre tredjepartsannonsører, bruker din personlige informasjon til noen av formålene som er skissert i denne personvernerklæringen, og du bekrefter at du ikke anser og ikke kommer til å anse noen av disse formålene som et brudd på noen av dine rettigheter under EUs “Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003”.

Hvordan vi kan bruke dine personopplysninger

Vi kan bruke dine personopplysninger på følgende måter:

• for å fullføre bestillingen din – vi trenger din identifikasjons-, kontakt- og betalingsinformasjon for å gjøre det mulig for det aktuelle konsernselskapet å inngå en kontrakt med deg, og vi kan ikke gjøre dette uten denne informasjonen (vær oppmerksom på at opplysningene dine kanskje må overføres til et annet selskap innen konsernet og/eller en tredjepart for at de skal kunne forsyne eller levere produktet du bestilte, og at vi kan beholde opplysningene dine i en rimelig periode etter at du har fullført transaksjonen for å oppfylle eventuelle kontraktsmessige forpliktelser som refusjon, garantier osv., samt for å oppfylle eventuelle juridiske forpliktelser for oppbevaring av transaksjonsdata);

• for å fortelle deg om lignende produkter og tjenester, eller produkter og tjenester som du har forespurt informasjon om, via e-post, post, mobil, telefon og/eller via andre digitale midler (avhengig av dine oppgitte preferanser) inkludert sosiale medieplattformer;

• for å gi deg tjenester du ber oss om;

• å administrere nettsiden og appen vår;

• for å analysere og forbedre bruken av nettsiden, appen og detaljhandelstilbudet vårt, inkludert hvordan du beveger deg rundt på nettsiden, appen eller i butikkene våre;

• å administrere enhver konkurranse som drives av konsernet. Vennligst se de spesifikke vilkår og betingelser for hver konkurranse;

• å måle og analysere vår annonsering;

• for å komme med forslag og anbefalinger til deg, andre brukere av nettsiden vår og brukere av tjenestene til våre tredjepartsannonsører om produkter eller tjenester som kan interessere deg eller dem;

• for å holde kontakten med deg angående dine markedsføringspreferanser;

• for å holde nettsiden, appen og nettverket vårt trygt og sikkert;

• for å behandle betalinger og forhindre uredelige transaksjoner (vi kan overføre opplysningene dine til en tredjepart for å utføre disse funksjonene); og

Vi behandler disse opplysningene der du har gitt oss samtykke til å bruke dem, hvor det er nødvendig for å utføre kontrakten vår, for å begynne på din forespørsel før inngåelse av en kontrakt, der det er påkrevd ved lov eller i forfølgelse av våre legitime interesser der disse ikke overstyres av dine rettigheter og interesser, for eksempel for å tilby passende markedsføring og for å vedlikeholde tjenestene våre.

Hvor lenge vi oppbevarer informasjonen din

Vi vil ikke oppbevare dine personopplysninger for noen som helst formål lenger enn nødvendig, og vi vil kun beholde de relevante personopplysningene som er nødvendige i forhold til formålet.

Vi vil beholde personopplysningene du oppga ved registrering av en konto på nettsiden vår så lenge den kontoen eksisterer.

Hvis du tar kontakt med kundeserviceavdelingen vår, vil vi beholde disse opplysningene så lenge det er nødvendig for å løse problemet ditt og i en kort periode etter at forespørselen er lukket.

Når du gjør et kjøp gjennom nettsiden vår, vil vi beholde visse begrensede personlige opplysninger som navn, e-postadresse og postadresse frem til du ber oss om å oppdatere eller slette disse detaljene med det formål å rapportere om nye og eksisterende brukere til våre tilknyttede annonsører. Vi oppbevarer transaksjonsinformasjon så lenge loven krever dette. Vi beholder informasjon om nettleserhistorikken din i en lignende periode.

Hvis vi er lovpålagt eller hvis det er rimelig nødvendig for å oppfylle regulatoriske krav, løse tvister, forhindre svindel og misbruk, eller håndheve våre vilkår og betingelser, kan vi også beholde noen av dine personlige opplysninger i en begrenset periode, selv etter at du har avsluttet kontoen din.

Vi vil beholde informasjonen din i kort tid utover den angitte oppbevaringsperioden, for å tillate gjennomgang av informasjon og at eventuell sletting kan finne sted.

Hvordan vi kan dele dine personlige data

Vi kan dele dine personlige data med:

• våre profesjonelle rådgivere, inkludert, uten begrensning, våre forsikringsselskaper;

• våre leverandører, forretningspartnere og underleverandører; og

• leverandører av søkemotorer og nettanalyse.

Hvis vi skulle selge vår virksomhet eller eiendeler, kan vi oppgi dine personopplysninger til enhver potensiell/faktisk kjøper og/eller deres rådgivere.

Vi kan også oppgi dine personopplysninger der vi er underlagt en juridisk forpliktelse til å gjøre dette, i forbindelse med forebygging eller oppdagelse av kriminalitet, med det formål å etablere, utøve eller forsvare våre juridiske rettigheter, eller der vi anser at vi mottar en gyldig forespørsel om utlevering. Dette inkluderer utveksling av informasjon med andre selskaper og organisasjoner med det formål å beskytte mot svindel og redusering av kredittrisiko.

Du bør være oppmerksom på at hvis vi blir bedt av politiet eller andre regulatoriske eller statlige myndigheter som etterforsker mistenkte ulovlige aktiviteter om å overlevere din personlige informasjon eller annen informasjon vi innhenter om deg, har vi rett til å gjøre dette.

Hvor vi lagrer dine personopplysninger

Informasjonen vi samler inn fra deg kan bli overført til og lagret utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (""EØS""). Den kan også behandles av ansatte som opererer utenfor EØS som jobber for oss eller for en av våre leverandører. Der vi gjør dette, vil tredjelandets databeskyttelseslover ha blitt godkjent som tilstrekkelige av EU-kommisjonen, eller det er andre gjeldende sikkerhetstiltak på plass.

Dine rettigheter

Du har rett til å be oss om ikke å behandle dine personopplysninger for markedsføringsformål. Du kan utøve din rett til å forhindre slik behandling ved å merke av visse bokser på skjemaene vi bruker for å samle inn dataene dine, klikke på avmeldingsknappen på all kommunikasjon vi har sendt til deg, ved å gå til kundesenteret eller ved å kontakte oss.

Hvis du har samtykket til at vi bruker dine personopplysninger, kan du trekke tilbake samtykket når som helst.

Hvis informasjonen vi har om deg er unøyaktig eller ufullstendig, kan du varsle oss og be oss om å rette eller supplere det.

Du har også rett, med noen unntak, til å be oss om å gi deg en kopi av alle personopplysninger vi har om deg. Hvis du velger å utøve denne rettigheten, kan under visse omstendigheter enhver tilgangsforespørsel være underlagt et gebyr for å dekke kostnadene våre ved å gi deg detaljer om informasjonen vi har om deg.

For å utøve disse rettighetene, vi må være tilstrekkelig fornøyd med din identitet, og kan derfor be deg om å oppgi identifikasjonsdokumenter eller bekrefte andre detaljer.